Konference biblického poradenství 2014

Skutečně svobodný

 

Kdy?

23. - 26. července  2014

Konference začne registrací ve středu od 16:00 do 17:00. Večeře se podává od 17:00 do 18:00. Konference končí obědem v sobotu odpoledne.

 

Kde? 

V krásné šumavské přírodě:

Hotel Zadov
Zadov č.p. 350
38473 Stachy
Tel: 483 380 241
www.zadovhotel.cz 

 

Program:

V rámci kurzu proběhne 25 vyučovacích hodin, na kterých se zaměříme na aplikaci biblických principů  při poradenství lidem, kteří touží po vysvobození, které je možné jen v Kristu. Zveme kazatele, církevní pracovníky a všechny, kteří chtějí laskavě a moudře sloužit lidem při poradenství Božím slovem a rozvíjet své poradenské schopnosti.  Během přednášek bude zajištěn zvláštní program pro děti (2-12 let).

 

Kdo přednáší?

Dr. Richard Ganz je křesťanský kazatel, poradce a autor, který vyrůstal v židovské rodině. Svůj doktorát v klinické psychologii získal na univerzitě Wayne State. Po postgraduálních studiích pracoval na fakultě klinické psychiatrie na Upstate Medical Center a také vyučoval na univerzitě Syracuse.  Vystudoval teologii na Westminsterském teologickém semináři.  Již třicet let slouží jako pastor Reformované presbyterní církve v Ottawě v Kanadě.  Je rovněž zakladatelem a předsedou Ottawa Theological Hall, kde vyučuje biblické poradenství.  Přednáší  na univerzitách a seminářích v mnoha zemích a je autorem sedmi knih, včetně Psychoblábolu

Dr. George Scipione je ředitelem Institutu biblického poradenství a vyučuje pastorační teologii na Reformovaném presbyterním teologickém semináři v  Pittsburghu, Pennsylvánie. Je  zakladatelem a bývalým ředitelem Institutu biblického poradenství a učednictví v San Diegu v Kalifornii (1982 – 2006). V letech 1982 až 2006 vyučoval praktickou teologii na Westminsterském semináři v Kalifornii. Třicet osm let slouží jako kazatel v Ortodoxní presbyterní církvi. Jeho žena

Eileen Scipione založila středisko pro ženy, které hledají pomoc při těhotenství.  Radí ženám jíž 26 let.

Všechny přednášky budou překládány z angličtiny do češtiny.

 

Rozvrh:

Středa, 23. července 19:00 – 21:15

 

Co je to křesťanská svoboda?

 

Pravda, která nás vysvobozuje

 

Jak se křesťané dostávají do pasti

 

Čtvrtek, 24. července 8:30 – 12:30

 

Svoboda, psychologie a církev

 

Jak se liší biblické poradenství od psychologie 

 

Měli bychom integrovat biblické poradenství a psychologii? 

 

Svoboda žít pro Boha a rozvíjet silná biblická přesvědčení

 

Svoboda ke změně

 

14:00-15:30

Vysvobození ze špatných vzpomínek (Eileen Scipione)

 

18:45-21:00

Poradenství lidem, kteří morálně selhali 

 

Poradenský případ a diskuse

 

Svoboda odpustit druhým

 

Pátek, 25. července 8:30 – 12:30

Poradenství lidem, kteří ztratili zaměstnání

 

Poradenský případ (ohledně ztráty zaměstnání)

 

Poradenství lidem s dluhy a ve finanční krizi

 

Poradenský případ a diskuse

 

Vysvobození ze závisti

 

18:45-21:00

Poradenství lidem, kteří jsou závislí na alkoholu a lécích

 

Poradenství lidem, kteří jsou závislí na drogách

 

Poradenský případ a diskuse

 

Sobota, 26. července 8:30 – 13:00

Poradenství lidem, kteří jsou závislí na pornografii

 

Poradenský případ a diskuse

 

Vysvobození ze sobectví

 

Svoboda k lásce k Bohu a lidem

 

Závěrečný program

 

Cena:

Dospělí (16 let a starší): 1170 Kč 

Děti (11-15): 885 Kč

Děti (3-10): 735 Kč

Děti (0-2): Zdarma (bez nároku na postel a jídlo)

Cena zahrnuje pobyt v hotelu (3 noci) s plnou penzí a výukou. 

 

Jak se přihlásit?

Přihlášku (je v připojeném souboru) zašlete do 20.6.2014 na adresu:

Jerry a Marilyn Farníkovi
Pod Kamínkou 987/14
15600 Praha 516

Nebo se přihlašte pomocí webového formuláře.

Zároveň prosím uhraďte celkovou částku na účet: Fio banka, č.ú. 2900524415/2010

Jako variabilní symbol uveďte č. 237 a specifický symbol datum narození ve tvaru, který jste uvedli na přihlášce.

Na složenku napište Biblické poradenství 23.-26.7.2014.

Přihláška je platná jen se zaplacenou částkou. Přihlášky přijímáme jen do naplnění kapacity.