Koloským 4,7-18 2.část

Kazatel:

Pozdrav plných pravd a povzbuzení i pro nás!

Koloským 4,7-18 2.část