Koloským 4,12-18

Kazatel:

Važ si Bible a žij podle ní!  Co říká Písmo, říká Bůh!

Koloským 4,12-18