Koloským 3,18-24

Kazatel:

Žijte rodinný život k Boží slávě!

Koloským 3,18-24