Koloským 3,12-24

Kazatel:

Žijte ve svém manželství a rodinném životě k Boží slávě a k budování Božího království!

Koloským 3,12-24