Koloským 3,12-17 3.část

Kazatel:

Budujte svůj život na Písmu a podělte se o to s jinými k Boží slávě!

Koloským 3,12-17 3.část