Koloským 3,12-17 2.část

Kazatel:

Oblečení nového života v Kristu!

Koloským 3,12-17 2.část