Koloským 3,1-3.11

Kazatel:

Umrtvujte své zlé sklony a oblecte se podle Ježíše Krista!

Koloským 3,1-3.11