Koloským 2,9-15

Kazatel:

Kristovo dílo za nás!

Koloským 2,9-15