Koloským 2,8-23

Kazatel:

Držte se Krista bez kompromisu!

Koloským 2,8-23