Efezským 6,13-16

Kazatel:

Tvá víra v mocného Boha může překonat zlo!

Efezským 6,13-16