Efezským 6,10-12

Kazatel:

Hledej svou sílu u Boha!

Efezským 6,10-12