Efezským 6,1-4 Část I

Kazatel:

Děti, poslouchejte své rodiče!

Efezským 6,1-4 Část I