Efezským 5,25-33

Kazatel:

Muži, milujte své ženy!

Efezským 5,25-33