Efezským 2,8-13

Kazatel:

Nežij bez naděje a bez Boha!

Efezským 2,8-13