Efezským 1,15-23

Kazatel:

Modlitba vede k pochopení úžasu Boží spásy

Efezským 1,15-23