5.Mojžíšova 6,4-12

Kazatel:

Milujte jediného a opravdivého Boha se vším, čím jste!

5.Mojžíšova 6,4-12