2 Timoteovi 2,1-2

Kazatel:

Buďte silní milosti Krista Ježíše, abyste měli srdce pro jiné lidi!

2 Timoteovi 2,1-2