2 Samuelova11,1-27

Kazatel:

Dej pozor na klam hříchu!

2 Samuelova11,1-27